Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego

programu Dobry Start
(tzw. 300 plus).

 

Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS.

Wnioski można złożyć wyłącznie 
elektronicznie za pomocą portalu Platformy

Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości 
elektronicznej lub portalu

Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki 
bankowe. 

 

  • Wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS.

 

  • ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku.

 

  • Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:
 
- na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00-15.00

- w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.– pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za

pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

- we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-07-09
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-07-09 11:02
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-07-09 11:08

PROGRAM "DOBRY START"

Świadczenie Dobry start jest jednorazowym wsparciem, przyznawanym raz w roku, w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów, bez względu na dochód w rodzinie.
 

Świadczenie przysługuje na:
1. dzieci uczące się w szkole do ukończenia 20 - go roku życia.
2. dzieci lub osoby uczące się w szkole do ukończenia 24- go roku życia - jeśli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
* ukończenia 20-go roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
* ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 


Przez szkołę należy rozumieć:
szkołę podstawową, ponadpodstawową, dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną prowadzoną w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy.
  Świadczenie dobry start przysługuje także na uczniów szkół policealnych
i szkół dla dorosłych
- w tym przypadku wnioski można składać tylko drogą tradycyjną od 1- go sierpnia do 30 listopada.

 


UWAGA!

* W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.
* Program nie obejmuje:
- dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne
- dzieci lub osoby uczące się, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 


Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start ?

1. rodzic
2. opiekun prawny
3. opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
4. rodzic zastępczy
5. osoba prowadząca rodzinny dom dziecka
6. dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
7. dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
8. osoba ucząca się (
pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma prawo do alimentów z ich strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową)


W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 

Kiedy, w jaki sposób można złożyć wniosek o świadczenie 300+


1. Drogą internetową:
 
- W formie elektronicznej: wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl , PUE ZUS, ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej (od 1 lipca do 30 listopada danego roku)

2. W formie tradycyjnej (papierowej):
 
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach w godzinach pracy Ośrodka 
(od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku)
 


UWAGA! Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 


Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie świadczenia 300+ nie jest wydawana decyzja tylko informacja o przyznaniu świadczenia 300+, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku braku adresu e-mail - informację będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka.
UWAGA! nie odebranie decyzji nie wpływa na wypłatę świadczenia.
W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia 300+ lub w przypadku nienależnie pobranego świadczenia zostaje wydana decyzja administracyjna i wysłana na adres zamieszkania wskazany we wniosku.
 

W jakim terminie wypłacane jest świadczenie?
Ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
W przypadku złożenia wniosku w lipcu i sierpniu - świadczenie zostaje wypłacone nie później niż do 30 września.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późniejszymi zmianami).

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2018-06-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-29 08:06
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2019-11-20 09:46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BrójcachBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 214-02-01 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 17 października 2021r. 23:08:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.