Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):


ADMINISTRATOR DANYCH 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach reprezentowany przez Kierownika z siedzibą w Brójcach, Brójce 39.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka/członka rodziny przetwarzane są w celu ustalenia prawa do korzystania oraz otrzymania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, weryfikacji osób uprawnionych do świadczeń, wydania zaświadczeń i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Jednak zgłaszając się do Ośrodka mają Państwo obowiązek podać wszelkie informacje potrzebne do rzetelnego ustalenia Państwa sytuacji majątkowej, rodzinnej czy zdrowotnej. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia pomocy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 t.j.);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz.U. z 2020r. poz. 111 t.j.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017r. poz. 1788 t.j.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1285 t.j.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821 t.j.);

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327 t.j.);

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 164 t.j.);

Rozporządzenie Ministra Klimaty z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020r. poz. 1713 t.j.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 t.j.);

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021r. poz. 877 t.j.);

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407 t.j.);

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329 t.j.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348 t.j.);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz.U. z 2020r. poz. 111 t.j.);

RODO (art. 6 ust.1 lit. c)

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, jak również bankom realizującym wypłatę świadczeń. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

3. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej.


 

powrot
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2021-09-17
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2021-09-17 10:28
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2024-04-05
data dodania: 2024-01-24
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2024-01-08
data dodania: 2023-09-06
data dodania: 2023-07-13
data dodania: 2023-02-09
data dodania: 2022-12-20
data dodania: 2022-11-15
data dodania: 2022-11-02
data dodania: 2022-04-01
data dodania: 2022-03-23
data dodania: 2021-11-09
Newsletter
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BrójcachBrójce 39, 95-006 Brójce tel. (42) 214-02-01 email: urzadgminy@brojce.pl
Wygenerowano: 24 maja 2024r. 16:34:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.