XML
DODATEK OSŁONOWY 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach informuje, iż ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

•    gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł miesięcznie,

•    gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.


Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w formie papierowej można złożyć w siedzibie GOPS w Brójcach w godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) od 9:00-17:00 (wtorek)

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce 39, 95-006 Brójce

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2024-01-24
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-24 14:40
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2024-01-24 14:52