XML
Nabór do Programu AOON edycja 2022
 
Rusza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością do Programu
 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Brójcach ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Realizator zamierza objąć wsparciem w ramach Programu 4 dorosłe osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Brójce, w tym 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
  • wsparciu w codziennych czynnościach samoobsługowych uczestnika Programu;
  • pomocy w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych lub w placówkach służby zdrowia;
  • wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, a także korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino);
  • pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 
  • wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz karty zakresu czynności (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach oraz podpisaną klauzulą informacyjną.
 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach będą kontaktować się z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. 
Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zakwalifikowania pełnej liczby osób niepełnosprawnych, które mają zostać objęte wsparciem.
 
 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-04-01
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-04-01 14:13
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-04-01 14:20