XML
Program


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na który Gmina Brójce uzyskała dofinansowanie w kwocie 112 047,00 ze środków Funduszu Solidarnościowego - co stanowi 100% kosztów realizacji zadania i obsługi programu związanego działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Założeniem ma być wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego. Wsparciem zostaną objęci niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Brójce. Usługi osobistego asystenta realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt


tel. 042 214-02-01
 


Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
WytworzyłIwona Biesaga - inspektor2022-03-23
Publikujący Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-03-23 14:30
Modyfikacja Magdalena Bąk - Magdalena Bąk 2022-03-23 14:42