W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach przeprowadza rozeznanie w sprawie potrzeb realizacji Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności skierowane jest do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z samodzielną mobilnością i komunikacją z otoczeniem, a w szczególności do osób samotnie zamieszkujących na terenie Gminy Brójce.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie i zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach, Brójce 39, nr tel. : tel. 042 214-02-01 w terminie do dnia 09 listopada 2022 r.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2023.


 

Wszelkie informacje dotyczące programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 znajdą Państwo na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023