U W A G A ! 


W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach zwraca się do

interesantów z prośbą o ograniczenie wizyt w GOPS.Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej drogą:
 

- e-mail : gops@brojce.pl,
 

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP):
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 

- oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

Brójce 39, 95-006 Brójce.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

042 214-02-01

 

Wszystkie wnioski o świadczenia dostępne są na stronie internetowej:
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

-------------------------------------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

95-006 BRÓJCE 39


telefon/fax (42) 214-02-01 

e-mail: gops@brojce.pl


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7.30 - 15.30
wtorek : 9.00 - 17.00

 

Kierownik: JADWIGA KAŹMIERSKA

Główny księgowy: ALINA KISIEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy socjalni - pokój nr 2

- MAŁGORZATA TUREK

- MARTA KISIEL

- ANITA KRAKAŁA

- ALEKSANDRA TUREKPracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy ośrodka.

Asystent rodziny: AGNIESZKA ZABOROWSKA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starszy inspektor: IWONA BIESAGA - pokój nr 3

Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek, piątek : 7.30 - 15.30
wtorek : 9.00 - 17.00

Inspektor ds funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń: pokój nr 5
ANNA NOWAKOWSKA


Samodzielny referent: MAGDALENA BĄK - pokój nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektor ochrony danych osobowych:
Magdalena Kuszmider - kontakt@iszd.pl