Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

95-006 BRÓJCE 39


telefon/fax (42) 214-02-01 

e-mail: gops@brojce.pl


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7.30 - 15.30
wtorek : 9.00 - 17.00

 

Kierownik: JADWIGA KAŹMIERSKA

Główny księgowy: ALINA KISIEL

Pracownicy socjalni:

- MAŁGORZATA TUREK

- MARTA KISIEL

- ANITA KRAKAŁA

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy ośrodka.

Starszy inspektor: IWONA BIESAGA

Godziny pracy:
środa: -----------------

Samodzielny referent ds funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń: ANNA NOWAKOWSKA


Samodzielny referent: MAGDALENA BĄK

Inspektor ochrony danych osobowych: Magdalena Kuszmider - kontakt@iszd.pl